HSL

 • SmartTram#1
  SmartTram#1
  vt7neg Ke, 30/10/2019 - 10:07

  SmartTram-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • BioSata
  Biopolttoaineiden demonstraatiohanke
  vt7neg Ma, 15/04/2019 - 12:53

  Helsingin seudun liikenne (HSL), Helsingin kaupunki (Stara) ja energiayhtiöt toteuttavat ”BioSata”-hanketta, joka tähtää nopealla aikataululla siirtymiseen kestävästi tuotettuihin biopolttoaineisiin HSL:n tilaamassa bussiliikenteen ja Helsingin kaupungin omassa auto- ja työkonekalustossa. Hankkeen tavoitteeksi on kirjattu:

 • Rakebus 2019
  Kaupunkibussien päästömittaukset Rakebus 2019
  vt7neg Ma, 15/04/2019 - 12:57

  Kaupunkibussien päästömittaukset Rakebus 2019 projekti on jatkumoa HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja VTT:n toteuttamalle vuosittaiselle kaupunkibussien suorituskykyä seuraavalle projektisarjalle, jota on suoritettu vuodesta 2002. Rakebus projektin tavoitteena on tuottaa tietoa HSL:lle  kaupunkibussien päästötasosta ylläpitämällä ja päivittämällä HSL-VTT yhteystyössä syntynyttä Kaupunkibussien päästötietokantaa suorittamalla päästömittauksia HSL liikennöintialueen kaupunkibusseille.

 • Reaaliaikaisen liikennöintitiedon kehittäminen
  Reaaliaikaisen liikennöintitiedon kehittäminen
  vt7neg To, 15/11/2018 - 15:46

  Projektissa luodaan edellytykset reaaliaikaisen liikennetiedon yhdistämiseksi eri datalähteistä luotettavalla ja skaalautuvalla tavalla.

 • LIVARA
  Liikennevaloetuusrajapinta
  vt7neg Ke, 06/06/2018 - 11:08

  1. Projektin tausta, ongelman kuvaus

 • Infran laadunvalvonta konenäöllä
  Infran laadunvalvonta konenäöllä
  vt7neg Ke, 06/06/2018 - 11:14

  Huhtikuussa 2018 astuu uusi, kilpailutettu sopimus Helsingin pysäkkien staattisen informaation hoidosta. Merkittävänä erona sopimuksen sisältämä kunnossapitoajo (tietty määrä pysäkkejä ajetaan autolla läpi joka kuukausi ja korjataan havaitut viat). 4/2018 alkaen pysäkkien laadunvalvontaa ei hoideta mitenkään muuten kuin asiakaspalautteilla.

 • Liikenneköyhyys
  Liikenneköyhyys
  vt7neg Ke, 30/05/2018 - 20:25

  Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää.

 • Living Lab Bus
  Living Lab Bus (LLB)
  vt7neg Ti, 22/05/2018 - 16:01

  Living Lab Bus -hanke tarjoaa joukon normaalissa liikenteessä olevia sähköbusseja avoimeksi kehitys- ja kokeiluympäristöksi halukkaille tahoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa erilaisten palveluiden ja teknologioiden kokeilua oikeassa toimintaympäristössä, mahdollistaen kokemukset ja palautteen tavallisilta käyttäjiltä.