Kouvolan kaupunki

  • Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen

    Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen

    Hankkeen aikana pilotoidaan matkaketjukokeilua Kouvola-Kotka-Kouvola -henkilörautatieliikenteen yhteyteen. Pilottiryhmän kokemusten perusteella voidaan arvioida, lisääkö matkaketjupalvelu(t) kuntalaisissa kiinnostusta käyttää työmatkaliikenteessä junayhteyttä. Tavoite on löytää kokeilun avulla uudenlaisia toimintamalleja, ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tekisivät junayhteyden käyttämisen houkuttelevammaksi kuin oman auton käyttäminen. Hankkeessa toteutetaan myös markkinointitempaus ja hac-tapahtuma.