Tampereen kaupunki

 • SmartRail#2

  SmartRail 2. innovaatiovaihe

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • SmartRail#1

  SmartRail 1. innovaatiovaihe

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • Waltti-ruutu

  Waltti-ruutu – Managing Public Screen Digital Content in Public Transportation

  Project develops novel management and administration tools and processes for digital services and digital content in public transportation domain.

 • Waltti-ruutu

  Waltti-ruutu – Joukkoliikenteen näyttösisältöjen sujuva hallinta

  Projekti kehittää joukkoliikenteen julkisten näyttöjen digitaalisten sisältöjen ja palveluiden hallinnan tapoja ja menetelmiä yhdessä kaupunkien edustajien kanssa.

 • TestITS

  Automaattiliikenteen testialueen suunnitelman laatimisesta Tampereen kaupungille

  Työssä on tarkoitus laatia Tampereen kaupungille automaattiliikenteen testialueen suunnitelma, jonka avulla valittu alue tai kaupunginosa on valmis tason 4 ajoneuvojen testausta varten

 • Living Lab Bus

  Living Lab Bus (LLB)

  Living Lab Bus -hanke tarjoaa joukon normaalissa liikenteessä olevia sähköbusseja avoimeksi kehitys- ja kokeiluympäristöksi halukkaille tahoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa erilaisten palveluiden ja teknologioiden kokeilua oikeassa toimintaympäristössä, mahdollistaen kokemukset ja palautteen tavallisilta käyttäjiltä.