Trafi

 • ESTEVAPAA

  Esteettömän itsenäisen liikkumisen vaikeuksien ja palveluiden analyysikehikko

  Projektin tavoitteena on määrittää toimimisesteisten käyttäjien tarpeiden yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta profiileita, joiden kautta tunnistetaan puutteita itsenäisen esteettömän liikkumisen palvelutarjoamassa. Projektin aikana kartoitetaan alustavasti IoT-pohjaisia potentiaalisia esimerkkiratkaisuita eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä havaittuihin puutteisiin. Projektin tuloksena on analysointikehikko eri tavoin toimimisesteisten itsenäisen ja esteettömän liikkumisen haasteiden ja tarpeiden tunnistamiseen.

 • ALVAR

  Automaattiliikenteen vaikutukset tienpitäjien ja valvovien viranomaisten rooliin, toimintaan ja kustannuksiin

  Esiselvityksen tavoitteena on tarkastella seuraavia kysymyksiä tienpitäjien ja valvovien viranomaisten kannalta

 • Arctic Challenge

  Arctic Challenge

  Arctic Challenge -hankkeen tavoitteena on tutkija tieliikenteen automaation ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja sekä niiden toimivuutta arktisissa olosuhteissa neljän tutkimuskysymyksen avulla, jotka ovat seuraavat:

 • TARVA

  Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskerotimilla

  TARVA on yleisnimi turvallisuusvaikutusten arviointiohjelmistoille (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAaikutuskertoimilla), jotka perustuvat ns. empiirisellä Bayesin menetelmällä laskettuun nykytilan turvallisuusarvioon ja toimenpiteiden kansainvälisesti tutkittuihin vaikutustietoihin.

 • HCT-yhdistelmien stabiliteettitutkimus

  HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus

  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkimustietoon perustuen puutavarakuljetuksissa, kokonaismassaltaan nykyistä 76 tonnia painavampien raskaiden kuorma-autojen ja niiden perävaunuyhdistelmien (High Capacity Transport,(HCT)) ajokäyttäytyminen ja liikenneturvallisuus Pohjois-Suomessa, Ivalo-Rovaniemen ja Kuusamo-Oulun tiereiteillä. Tutkimukset toteutetaan kokein sekä erityisten standardien mukaisia koejärjestelyjä soveltaen sekä normaalin käytännön kuljetussuorituksen aikana tehtävin mittauksin ja seurannoin.

 • I_HeERO_piloting

  eCall-käyttöönottotestit ja I_HeERO-projektin hallinnointi

  I_HeERO (I_HeERO – Infrastructure Harmonised eCall European Pilot) EU-projektille myönnettiin kesällä 2015 rahoitus (CEF-rahoitusintrumentti). I_HeEROn tavoitteena oli edistää eCallin käyttöönottoa Euroopassa ja kehittää eCallia uusille ajoneuvotyypeille. Suomesta I-HeERO-projektiin osallistuvat Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Hätäkeskuslaitos ja Liikennevirasto.

 • Taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset henkilöautoliikenteen päästöihin ja energiankulutukseen

  Taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset henkilöautoliikenteen päästöihin ja energiankulutukseen

  Liikenne on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja Suomessa, ja yli puolet liikennesektorin kotimaassa muodostuneista päästöistä syntyy henkilöautoliikenteen seurauksena. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on kuitenkin selkeät tavoitteet ja erilaisia rajoja esitetään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

 • TL2025

  Turvallinen liikenne 2025

  Turvallinen liikenne 2025 -konsortiohankkeen tavoitteena on tukea päätöksentekoa valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi niin, että vuonna 2025 tapahtuu enintään 100 liikennekuolemaa. Rautatieliikenteen ja merenkulun tavoitteena on, ettei edelleenkään tapahdu kuolemaan taikka vakavaan ympäristövahinkoon johtavia onnettomuuksia.

 • Sohjoa Baltic

  Sohjoa Baltic

  Lokakuussa 2017 käynnistyi Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettava Sohjoa Baltic -hanke, joka toimii vuosina 2017–2020. Nimensä mukaisesti Sohjoa Baltic vie Metropolian koordinoimissa kansallisissa hankkeissa kokeillut, sähkökäyttöiset, automatisoidut minibussit Itämeren ympärysvaltioihin kokeiltavaksi osana viimeisen kilometrin joukkoliikenneratkaisuja.