TTY

  • Automatisaation ja MaaS-palveluiden vaikutukset liikkumistottumuksiin
    Automatisaation ja MaaS-palveluiden vaikutukset liikkumistottumuksiin
    vt7neg Ke, 30/05/2018 - 20:04

    Digitalisaatio ja automatisaatio ovat olleet viime vuosina liikennesektorin kuumimpia puheenaiheita. Niiden on arvioitu mullistavan liikennejärjestelmää ja muun muassa parantavan liikenneturvallisuutta, liikennejärjestelmän tehokkuutta ja liikenteen ympäristöystävällisyyttä sekä muokkaavan ihmisten liikkumistottumuksia erilaisiksi. Tutkimustyö aiheen parissa onkin kiihtynyt viime vuosina merkittävästi.