VTT

 • SmartTram#1

  SmartTram#1

  SmartTram-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • VED

  VED – Low-carbon, energy-efficient drones

  The project develops innovative drone solutions and new environmentally-friendly practices to promote low carbon and extend the use of drone solutions to different applications. This project is a sub-project of three separate research projects comprised in different parts of the country.

 • VED

  VED- Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (Lapin Liiton EAKR-hanke)

  Hanke on osa laajempaa selvityshankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on pääpaino on hankkia alueille ammattimaiseen droonitoimintaan sopivaa testilaitteistoa ja sensoreita testattavaksi ja evaluoitavaksi erilaisissa käytännön pilottikokeiluissa.

 • FIT ME!

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  Foreign tourism in Finland is increasing fast and drivers for this increase are international individual travellers. Destinations in periphery, especially authentic nature and experiences related to the nature are central assets for Finnish tourism industry. Rural destinations (>80 % of Finland) are challenging to reach without a car. Especially for international traveller searching and finding alternative mobility methods and forming of travel chains is burdensome and complicated.

 • FIT ME!

  Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

  Suomen matkailuvienti kasvaa vauhdilla ja tämän kasvun ajurina toimivat kansainväliset yksilömatkailijat. Perifeeriset kohteet, erityisesti autenttinen luonto ja luontoon liittyvät kokemukset ovat Suomelle keskeisiä matkailuvaltteja. Luontokohteiden ja muiden harvaan asuttujen alueiden kohteiden (> 80 % Suomesta) saavuttaminen on haastavaa ilman autoa. Erityisesti kansainväliselle matkailijalle vaihtoehtoisten kulkutapojen etsiminen, löytäminen ja matkaketjujen muodostaminen on työlästä ja monimutkaista.

 • BioMet2020

  Biometaanimoottori ja -puhdistustutkimus - BioMet2020

  BioMet2020-projekti pyrkii kokonaisvaltaisesti ratkomaan esteitä biokaasun käytön edeltä muodostamalla laajapohjaisen ja erityislaatuinen biokaasututkimuksen projektikokonaisuuden, jossa yhdistyvät biokaasun puhdistuksen ja esisekoittuneen dual-fuel diesel-metaani -työkonemoottoriteknologian tutkiminen sekä tulevaisuuden ajoneuvo- ja välivarastointiteknologioiden kartoittaminen.

 • Rakebus 2019

  Kaupunkibussien päästömittaukset Rakebus 2019

  Kaupunkibussien päästömittaukset Rakebus 2019 projekti on jatkumoa HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja VTT:n toteuttamalle vuosittaiselle kaupunkibussien suorituskykyä seuraavalle projektisarjalle, jota on suoritettu vuodesta 2002. Rakebus projektin tavoitteena on tuottaa tietoa HSL:lle  kaupunkibussien päästötasosta ylläpitämällä ja päivittämällä HSL-VTT yhteystyössä syntynyttä Kaupunkibussien päästötietokantaa suorittamalla päästömittauksia HSL liikennöintialueen kaupunkibusseille.

 • ESTEVAPAA

  Esteettömän itsenäisen liikkumisen vaikeuksien ja palveluiden analyysikehikko

  Projektin tavoitteena on määrittää toimimisesteisten käyttäjien tarpeiden yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta profiileita, joiden kautta tunnistetaan puutteita itsenäisen esteettömän liikkumisen palvelutarjoamassa. Projektin aikana kartoitetaan alustavasti IoT-pohjaisia potentiaalisia esimerkkiratkaisuita eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä havaittuihin puutteisiin. Projektin tuloksena on analysointikehikko eri tavoin toimimisesteisten itsenäisen ja esteettömän liikkumisen haasteiden ja tarpeiden tunnistamiseen.

 • REGSMART

  Regulating smart mobility: Addressing challenges and opportunities in the digital transition of mobility

  The digital transformation of mobility is happening now - new services are emerging and the EUs General Data Protection Regulation (GDPR) raises new questions regarding sustainable data policies. To ensure outcomes for the benefit of society and avoid negative externalities of technological change, e.g. increased demand for car travels when autonomous vehicles are in operation, it is crucial that public authorities pro-actively plan for the era of Smart mobility.

 • Open Arctic MaaS

  Open Arctic MaaS

  Open Arctic MaaS:ssa tutkitaan pilotoimalla rural-MaaS -konseptia kestävän ja hallitun matkailun kasvun mahdollistajana. Pilotoitava konsepti perustuu Digitransit Reittioppaaseen ja sen taustalla oleviin avoimiin ratkaisuihin, konseptia räätälöidään matkailun ja harvaan asutun alueen tarpeisiin.