Aalto-yliopisto

 • Renkaiden käyttö talvella

  Tieliikennelain uudistuksen vaikutus talvi- ja kesärenkaiden käyttöaikoihin

  Uuden tieliikennelain myötä talvirengaspakko muuttuu keliperusteiseksi ja nastarenkaiden käyttöaikaa rajataan kevätkaudella. Lakimuutos voi vaikuttaa siihen, milloin renkaat vaihdetaan ja minkä tyyppisiä renkaita käytetään. Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin.

 • Kiskopalkin valmistusmenetelmä magneetti- ja nopean junan sovellutuksiin
  Kiskopalkin valmistusmenetelmä magneetti- ja nopean junan sovellutuksiin
  vt7neg Pe, 14/06/2019 - 11:32

  Tavanomaisten junarata- maapenkereiden käyttö nopean junan tukirakenteena on rajallista. Nopean maglev- suurnopeusjunan teknologiassa ei ole pengertä lainkaan, vaan on käytetty betonista palkkia pilareitten päällä. Rautatieliikenteen tarve kehittää nopeita liikenneyhteyksiä on kohdistunut kuitenkin pääasiassa nopeiden junien teknologioiden valmistamiseen, eikä niinkään ratoihin.

   

 • RoBUSt
  Mitkä tekijät aiheuttava sähköbussin energiakulutusvaihtelut?
  vt7neg To, 09/05/2019 - 10:16

  Sähköbussin energiankulutus ei luonnollisestikaan ole vakio, vaan se vaihtelee riippuen sisäisistä ja ulkoisista häiriötekijöistä. Ulkoiset häiriötekijät ovat pääasiassa säästä aiheutuvat kulutusepävarmuudet, kuten lämmityksen/jäähdytyksen tarve, vastatuuli sekä tienpinnan kunto. Sisäiset häiriötekijät riippuvat käyttäytymisestä ja suunnittelusta. Näitä ovat liikenne, ajokäyttäytyminen sekä reitti. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että lämpötilavaihtelut aiheuttavat kolmasosan energiankulutusvaihteluista.

 • X-ray
  Älyristeys, jossa konenäön avulla kuskit näkevät kulman taakse
  vt7neg To, 09/05/2019 - 10:20

  Rakennusten ja kasvillisuuden ympäröimissä risteyksissä ajoneuvon kuljettajilla on rajoitettu näkyvyys muihin tiellä liikkujiin. Rajoitettu näkyvyys voi johtaa vaaratilanteisiin, joissa näkemäesteen takaa näkyviin tuleva kävelijä/pyöräilijä/autoilija pyrkii ajoradalle, kun jarruttaminen on jo myöhäistä.

 • Sykliepävarmuus ja kaupunkibussit
  Sykliepävarmuuden vaikutus kaupunkibussien energiankulutukseen
  vt7neg Ma, 06/05/2019 - 13:54

  Tutkimuksessa selvitettiin ajosyklin vaihteluiden ja matkustajakuorman epävarmuuden vaikutusta kaupunkibussien energiankulutukseen. Kehitettiin uusi ajosyklien syntetisointialgoritmi, jolla pystyttiin generoimaan suuri määrä vaihtelevia realistisia syklejä tietylle bussireitille. Algoritmi kykenee syntetisoimaan suuren määrän syklejä pienen mittadatajoukon avulla. Pientä mittadatajoukkoa ja algoritmia voidaan hyödyntää esim. linjasuunnittelussa.

 • Living Lab Bus
  Living Lab Bus (LLB)
  vt7neg Ti, 22/05/2018 - 16:01

  Living Lab Bus -hanke tarjoaa joukon normaalissa liikenteessä olevia sähköbusseja avoimeksi kehitys- ja kokeiluympäristöksi halukkaille tahoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa erilaisten palveluiden ja teknologioiden kokeilua oikeassa toimintaympäristössä, mahdollistaen kokemukset ja palautteen tavallisilta käyttäjiltä.