TransDigi

TransDigi on yhteistoiminta-alusta, jonka tarkoituksena ja tavoitteena on edistää, ohjata ja tehostaa T&K&I -toimintaa liikenteen alalla kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tuloksena TransDigi tuo saman pöydän ääreen liikennealan keskeiset tutkimustahot ja eri hallinnonalat sekä yritysmaailman.

 

Triple-Helix - Eri hallinnonalojen julkistahot, yritykset ja useat tutkimuslaitokset yhteistyössä

TransDigi on yhteistyöalusta, jonka ytimessä on yhdessä tekeminen, ideoiminen ja tiedonvaihto. Se tuo saman pöydän ääreen eri osapuolet (yritykset, julkistahot, tutkimus) sekä toimialat (energia, palvelut ja infra) edistäen yhteistyötä ja ‑kehitystä läpi hallinnonalojen. Eri tahojen kohtaaminen edistää eri toimenpiteiden suuntaamista kohti yhteisiä tavoitteita ja vaikutusten tehostamista. Yhteinen panostus tunnistettuihin tarpeisiin ja tavoitteisiin toimii vipuvartena ja edistää tutkijatahojen vahvaa yhteistyötä.

 

Yhteinen kansallinen näkemys - ”Suomi-helikopteri”

Eri tutkimuslaitoksilla ja muille toimijoilla on meneillään ja vireillään suuri määrä sekä kotimaisia että kansainvälisiä t&k-hankkeita, joista on usein vaikeaa saada kokonaiskuvaa tai tietoa.TransDigi edistää t&k-hankkeiden, pilottien ja aloitteiden tiedonvaihtoa näistä saatavien oppien ja kokemusten sekä synergioiden hyödyntämiseksi. Yhteistyön kautta luodaan kattava kansallinen näkemys paitsi kehityksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi eri hallinnonalojen yhteisten tavoitteiden mukaisesti, niin myös koordinoidun kansainvälisen yhteistyön sekä viestinnän tehostamiseksi (esim. EU:n suuntaan).

 

Liikennealan kansallinen kasvu ja ”hankehautomo”

Sen lisäksi, että TransDigi tunnistaa tietoaukkoja ja tarpeita, se toimii myös ”hankehautomona” ja tukee merkittävien kansallisten (monen toimijan yhteisten) T&K-aktiviteettien toteuttamista (kansainvälisesti kilpailukykyiset ja näkyvät ratkaisut ja toimijaverkostot) kattavan verkostoitumisen ja tiedonvaihdon kautta. Useiden tutkijatahojen tiedonvaihto auttaa tunnistamaan paitsi tietoaukkoja, myös täydentäviä osaamisia ja yhteistyömahdollisuuksia sekä vähentämään päällekkäistä tekemistä. TransDigi siis toimii kansallisen T&K&I-toiminnan suuntaajana ja tukee täten kansallista liikennealan kasvuohjelmaa[1] sekä voi mm. auttaa kasvattamaan Suomeen suuntautuvaa EU-rahoitusta keskeisillä aihealueilla.

 

Osallistuvat organisaatiot

Julkis- ja ohjausryhmätahot

 • Helsingin seudun liikenne
 • ITS Finland
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Väylä
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Ympäristöministeriö

Tutkimustahot

 • Aalto-yliopisto
 • Ilmatieteen laitos
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Kaakkois-Suomen AMK
 • Lapin AMK
 • Metropolia AMK
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun AMK
 • VTT

Viestintä

 • Motiva

 

Puuttuuko oma organisaatiosi listalta? Eipä hätää, mukaan mahtuu, eli ota yhteyttä!

 

 

[1] Kansallinen liikennealan kasvuohjelma: http://tem.fi/liikenteen-kasvuohjelma