EU ERDF

 • Kirjoittajat
  Olli Pihlajamaa / VTT, Immo Heino / VTT, Salla Kuisma / VTT
  Julkaistu (pvm)

  Nature destinations are often away from the immediate proximity of urban, crowded areas. Paradoxically though, many natural destinations suffer from excess private car traffic, lack of parking space and disturbing mobility behaviour. In many cases, tolls and restrictions are used as a solution to these problems. We instead piloted a “softer” approach in Nuuksio National Park in Finland.

 • EMAL

  Energiatehokkaat menetelmät Arktisessa liikenteessä

  Ilmatieteen laitoksella on pitkä kokemus älyliikenteen tutkimushankkeista arktisissa sääolosuhteissa.

  Energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen ei tähänastisissa hankkeissa ole kiinnitetty huomiota. Tässä hankkeessa  selvitetään Arktisen liikenneympäristön energiatehokkaita menetelmiä

 • VED

  VED – Low-carbon, energy-efficient drones

  The project develops innovative drone solutions and new environmentally-friendly practices to promote low carbon and extend the use of drone solutions to different applications. This project is a sub-project of three separate research projects comprised in different parts of the country.

 • VED

  VED- Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (Lapin Liiton EAKR-hanke)

  Hanke on osa laajempaa selvityshankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on pääpaino on hankkia alueille ammattimaiseen droonitoimintaan sopivaa testilaitteistoa ja sensoreita testattavaksi ja evaluoitavaksi erilaisissa käytännön pilottikokeiluissa.

 • EMAL

  Energy Efficient Methods in Arctic Traffic

  FMI has long experience within intelligent traffic research in Arctic conditions. Energy-efficient and low-carbon solutions have not yet been in the focus of intelligent traffic research.

 • Älykkäät Arktiset Rekat

  Älykkäät Arktiset Rekat

  Hankkeessa kehitetään reaaliajassa toimiva tarkka paikallinen tiesääinformaatio ja -ennuste valitulle tieosuudelle Kevitsan ja Kemin välille (E75 tie). Informaatio tuotetaan hyödyntäen kaivosliikenteessä toimiviin rekkoihin integroitua kitkamittaus- ja telematiikkajärjestelmää, joka tuottaa ajon aikaista tietoa keliolosuhteista. Tämä data kerätään reaaliajassa, yhdistetään alueen tiesääasemien dataan sekä Ilmatieteen laitoksen tiesäätuotteisiin.

 • Sod5G

  Sod5G

  Sodankylän lentoaseman ajoneuvotestaus- ja lentotoiminta-alueen yhteyteen toteutetaan Sod5G-hankkeessa Ilmatieteen laitoksen 5G-verkon ja tiesääpalveluiden kehitys- ja pilotointiympäristö, jossa on toimiva 5G-testiverkko, älykkään liikenteen kommunikaatiojärjestelmien testausympäristö 3G/4G/5G, IEEE 802.11p autojen välinen kommunikaatio ja perinteinen Wi-Fi kommunikaatiojärjestelmä. Lyhyen kantaman verkkoja palvelee tienvarsiasemana Ilmatieteen laitoksen kaksi interaktiivista tiesääasemaa.

 • DigiPort
  DigiPort
  vt7neg Fri, 08/06/2018 - 20:55

  DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa. Hankkeessa:

  • tuetaan tutkimustiedolla satamien digitalisaatiota
  • autetaan satamia luomaan uusi toimintamalli infrastruktuuriin liittyvän tiedon julkaisemiseksi avoimena datana.

  Hankkeen työpaketit: