COREALIS

Projektin nimi
Capacity with a pOsitive enviRonmEntal and societAL footprInt: portS in the future era
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
5.151 M€
Aikataulu
2018-05 - 2020-12
Hankkeen tyyppi
Mallinnus, simuloinnit
Tekninen kehitys
Ympäristö
Meriliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Hubit ja terminaalit
Tiivistelmä

COREALIS proposes a strategic, innovative framework, supported by disruptive technologies, including Internet of Things (IoT), data analytics, next generation traffic management and emerging 5G networks, for cargo ports to handle upcoming and future capacity, traffic, efficiency and environmental challenges. It respects the limitations that many European ports are facing concerning the port land, intermodal infrastructure and terminal operation. It proposes beyond state of the art innovations that will increase efficiency and optimize land-use, while being financially viable, respecting circular economy principles and being of service to the urban environment. Through COREALIS, ports will minimize their environmental footprint to the city, they will decrease disturbance to local population through a significant reduction in the congestion around the port. They will also be a pillar of economic development and business innovation, promoting local startups in disruptive technologies of mutual interest. COREALIS innovations are key both for the major deep sea European ports in view of the mega-vessel era, but also relevant for medium sized ports with limited investment funds for infrastructure and automation.

Muut kommentit
VTT kehittää projektin puitteissa PORTMOD-optimointityökalua konttioperaattoreille strategisen suunnittelun avuksi. PORTMOD:lla voidaan tehostaa konttien käsittelyä satama-alueella mm. arvioimalla optimaalisin konttipinojen korkeus sekä mihin ja miten kontit kannattaa sijoittaa. Lisäksi VTT mm. vetää kaikkien projektissa kehitettävien ratkaisujen vaikutusta arvioivaa työpakettia. Suomalaisena yhteistyökumppanina on Steveco ja sen Mussalon konttiterminaali Kotkassa.
Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
H2020 Transport
Hankkeeseen liittyvät julkaisut