Ramboll Finland Oy

 • ALVAR

  Automaattiliikenteen vaikutukset tienpitäjien ja valvovien viranomaisten rooliin, toimintaan ja kustannuksiin

  Esiselvityksen tavoitteena on tarkastella seuraavia kysymyksiä tienpitäjien ja valvovien viranomaisten kannalta

 • Aurora Infra Challenge

  Aurora Infra Challenge

  Tilaus on jaettu seuraaviin osiin: Väylien kunnon hallinta ja instrumentointi (tutkimuskysymykset 1a ja 1b), uudet automatisoidut tiedonkeruuprosessit väylien kunnon hallinnan tukena (tutkimuskysymykset 2a, 2b ja 2c), väylänpidon automaatioasteen nostaminen (3a), tavallisen ja älyliikenteen ajokäyttäytymisen seuranta ja vertailu (5a ja 5b). Tutkimuskysymykset on tilattu eri toimijoilta, jotka on mainittu keskeiset osapuolet kentässä. Toimittajilla voi olla omia konsortioita, joissa alihankkijoita (mm. tutkimuslaitoksia tai muita yrityksiä).

 • TestITS

  Automaattiliikenteen testialueen suunnitelman laatimisesta Tampereen kaupungille

  Työssä on tarkoitus laatia Tampereen kaupungille automaattiliikenteen testialueen suunnitelma, jonka avulla valittu alue tai kaupunginosa on valmis tason 4 ajoneuvojen testausta varten