Tampereen yliopisto

 • SmartRail#2
  SmartRail 2. innovaatiovaihe
  vt7neg Ke, 23/09/2020 - 10:14

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • SmartRail / TP2: Käytettävyys tulevaisuuden digitaalisessa ratikassa
  SmartRail / TP2: Käytettävyys tulevaisuuden digitaalisessa ratikassa
  vt7neg Ti, 22/09/2020 - 18:05

  Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää raitiotieliikenneympäristöön liittyviä saavutettavia digitaalisia matkustajapalveluita ja -ratkaisuja, erityisesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Tulokset edistävät yhteiskunnallista keskustelua esteettömyydestä ja saavutettavuudesta joukkoliikenneympäristöissä.

 • Waltti-ruutu

  Waltti-ruutu – Joukkoliikenteen näyttösisältöjen sujuva hallinta

  Projekti kehittää joukkoliikenteen julkisten näyttöjen digitaalisten sisältöjen ja palveluiden hallinnan tapoja ja menetelmiä yhdessä kaupunkien edustajien kanssa.

 • RemoteFeel

  Digital Feel for Accurate Operation of Work Machines

  Enabling heavy work machines to be operated remotely can bring many benefits, such as improved safety, ergonomics, flexibility, performance, and the structure of the machines. However, the technology currently available for remote operation does not allow for the desired level of performance, and the remote operator does not get a proper feel for the machine.

 • RemoteFeel

  Digital Feel for Accurate Operation of Work Machines

  Raskaiden liikkuvien työkoneiden etäohjauksella saavutetaan monia etuja, kuten parannuksia turvallisuudessa, ergonomiassa, käytön joustavuudessa, tehokkuudessa ja koneiden rakenteessa. Tämänhetkinen teknologian taso etäoperointiin ei kuitenkaan mahdollista tarvittavaa suorituskykyä eivätkä ratkaisut nykyisellään tarjoa etäoperoijalle aitoa tuntemusta koneen ohjaamisesta.

 • Waltti-ruutu

  Waltti-ruutu – Managing Public Screen Digital Content in Public Transportation

  Project develops novel management and administration tools and processes for digital services and digital content in public transportation domain.