Traficon

  • ALVAR

    Automaattiliikenteen vaikutukset tienpitäjien ja valvovien viranomaisten rooliin, toimintaan ja kustannuksiin

    Esiselvityksen tavoitteena on tarkastella seuraavia kysymyksiä tienpitäjien ja valvovien viranomaisten kannalta

  • MANTRA

    Making full use of Automation for National Transport and Road Authorities – NRA Core Business

    MANTRA-projekti kuuluu CEDRin automaatioalueelle (Call 2017 Automation). MANTRAn päätavoitteena on selvittää, kuinka automaation lisääntyminen tieliikenteessä muuttaa kansallisten tieviranomaisten toimintaa ja heille tulevia vaatimuksia sekä fyysisen että ICT infrastruktuurin suhteen.