Linkker

 • RoBUSt

  Mitkä tekijät aiheuttava sähköbussin energiakulutusvaihtelut?

  Sähköbussin energiankulutus ei luonnollisestikaan ole vakio, vaan se vaihtelee riippuen sisäisistä ja ulkoisista häiriötekijöistä. Ulkoiset häiriötekijät ovat pääasiassa säästä aiheutuvat kulutusepävarmuudet, kuten lämmityksen/jäähdytyksen tarve, vastatuuli sekä tienpinnan kunto. Sisäiset häiriötekijät riippuvat käyttäytymisestä ja suunnittelusta. Näitä ovat liikenne, ajokäyttäytyminen sekä reitti. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että lämpötilavaihtelut aiheuttavat kolmasosan energiankulutusvaihteluista.

 • TrustVehicle

  EU_TrustVehicle

  TrustVehicle aims at advancing technical solutions for automated driving to better assess critical situations in mixed traffic scenarios and even under harsh environmental conditions, hence increasing safety far beyond the current levels. TrustVehicle follows a user-centric approach and will provide solutions that will significantly increase reliability and trustworthiness of automated vehicles and hence, contribute to end-user acceptance.

 • Living Lab Bus

  Living Lab Bus (LLB)

  Living Lab Bus -hanke tarjoaa joukon normaalissa liikenteessä olevia sähköbusseja avoimeksi kehitys- ja kokeiluympäristöksi halukkaille tahoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa erilaisten palveluiden ja teknologioiden kokeilua oikeassa toimintaympäristössä, mahdollistaen kokemukset ja palautteen tavallisilta käyttäjiltä.