Transdigi: Liikenteen sähköistymisellä vähennetään päästöjä – mutta millä muulla voisimme vaikuttaa kaupunkiliikenteeseen? Systeemidynaaminen mallinnus vaikutusten arvioinnin välineenä -webinaarin 23.6.2021 tallenne

Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on haastava ja aikaa on enää vajaat yhdeksän vuotta. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kaikki käytettävissä olevat keinot.

Liikenteen sähköistymisen ohella kulkutapavalinnoilla voi olla merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä erityisesti kaupunkiseuduilla, joilla on hyvä joukkoliikenneverkosto ja jossa etäisyydet mahdollistavat monille kävelyn ja pyöräilyn. Tiedämme kohtalaisen hyvin, millaiset tekijät ohjaavat kulkutavan valintoja. Näitä ovat muun muassa kulkutavan kustannukset ja palvelutaso, kulkutavan käytön hyväksyttävyys, ympäristön paine ja sosiaaliset normit. Kokonaisuuden monimutkaisuus ja tarkan tiedon puute kuitenkin vaativat vaikutusten arvioinnilta kykyä hallita useita epävarmuuksia kerralla.

Webinaarissa esiteltiin rakentamaamme simulaatiomallia, joka kuvaa eräiden päästövähennystoimenpiteiden vaikutuksia kulkutapajakaumaan Helsingin seudulla. Mallin tarkoituksena on tunnistaa keinoja, joilla on suurin vaikutuspotentiaali epävarmuuksista huolimatta. Tavoitteenamme on, että mallia voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää päätöksenteon tukena kaupunkiseutujen fossiilittoman liikenteen tiekarttojen ja vaikutusarvioiden laadinnassa.

Kuuntele esitykset ja kommentit 23.6.2021 järjestetyn TransDigi-webinaarin tallenteesta alta: 

Transdigi: Liikenteen sähköistymisellä vähennetään päästöjä – mutta millä muulla voisimme vaikuttaa kaupunkiliikenteeseen? Systeemidynaaminen mallinnus vaikutusten arvioinnin välineenä

 

Esitys: 23.6.2021 TransDigi Penttinen Wiman VTT