RoBUSt

Name of Project
Mitkä tekijät aiheuttava sähköbussin energiakulutusvaihtelut?
Coordinator
Budget
0.120 M€
Schedule
2016-01 - 2019-12
Type of Project
Modeling, simulations
Environment
Road
Themes
Energy and vehicles
Vehicle efficiency
Electric and fuel cell vehicles
Intelligent infrastructure
Charging and power grid
Abstract

Sähköbussin energiankulutus ei luonnollisestikaan ole vakio, vaan se vaihtelee riippuen sisäisistä ja ulkoisista häiriötekijöistä. Ulkoiset häiriötekijät ovat pääasiassa säästä aiheutuvat kulutusepävarmuudet, kuten lämmityksen/jäähdytyksen tarve, vastatuuli sekä tienpinnan kunto. Sisäiset häiriötekijät riippuvat käyttäytymisestä ja suunnittelusta. Näitä ovat liikenne, ajokäyttäytyminen sekä reitti. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että lämpötilavaihtelut aiheuttavat kolmasosan energiankulutusvaihteluista. Vierintävastus, liikenne, reitti sekä pysähtymiset aiheuttavat kukin 10 % energiankulutusvaihteluista.

Tutkimusta varten kehitettiin sähköbussin malli, jolla voitiin tutkia mahdollisimman montaa vaikuttavaa tekijää, jotka eivät ole vakioita eri sähköbusseissa. Mallin avulla suoritettiin Monte Carlo simulointeja, joiden avulla määriteltiin ulkoisten tekijöiden vaikutus energiankulutukseen. Simulointien lisäksi tutkimuksessa mitattiin kuutta sähköbussia kahden vuoden, jotka operoivat Helsingissä ja Espoossa. Näissä mittauksissa keskityttiin etenkin sisäisten tekijöiden vaikutuksen määrittelemiseen. Mittaustietojen avulla voitiin valvoa esimerkiksi akun kuntoa.

Tutkimusprojekti oli Jari Vepsäläisen väitöskirjatutkimus.

Publications related to this project
Key Partners
Financiers