AA 3D

Projektin nimi
Arctic Airborne 3D
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.952 M€
Aikataulu
2019-01 - 2021-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Mallinnus, simuloinnit
Pilotointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Ilmaliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Tiivistelmä

AA3D - Arctic Airborne 3D -hankkeessa tehdään teollista tutkimusta hyödyntäen innovatiivisia droneteknologioita, visualisointia, sekä sensori- ja paikannusteknologioita.

Tutkimusasiantuntijat Suomesta ja Ruotsista luovat kokonaisuuden, joka vastaa suunniteltujen innovaatioiden ja demonstraatioiden tarpeisiin. Hankkeessa hyödynnetään myös vuorovaikutusmetodologioita kehittämään ja demonstroimaan dronesovellusten businessmalleja Interreg Nord -alueella.

Ilmatieteen laitos keskittyy hankkeessa kahteen dronoe-pohjaiseen lumen monitorointiskenaarioon hyödyntäen hyperspektraalikameraa; drone-pohjainen lumen monitorointi satelliittipohjaisten kryosfäärikuvausten validoinnissa sekä drone-pohjainen monitorointi tiesääasema-alueella, tiesääasemahavaintojen tukemiseksi. Lisäksi Ilmatieteen laitos tuottaa hankkeessa tarvittavat tiesääpalvelut. 

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Interreg Nord -ohjelma
Hankkeeseen liittyvät julkaisut