Ilmatieteen laitos

 • Drolo

  Drolo – Business from urban airspace

  Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä painetun ja sulautetun elektroniikan hyödyntämiseen. Hankkeessa testataan älykkäitä droonipalveluita satamaan, droonien käyttöä lentoaseman lähialueella, droonisääpalvelua ja vedyn sopivuutta droonien energialähteeksi. Hankkeessa kehitetään myös suomalaisten droonitoimijoiden liiketoimintamalleja vientinäkökulmasta. Esimerkiksi useiden tehtävien suorittaminen jopa usealle asiakkaalle samalla lennolla parantaa droonien kustannustehokkuutta.

 • VED

  VED – Low-carbon, energy-efficient drones

  The project develops innovative drone solutions and new environmentally-friendly practices to promote low carbon and extend the use of drone solutions to different applications. This project is a sub-project of three separate research projects comprised in different parts of the country.

 • AA 3D

  Arctic Airborne 3D

  The Arctic Airborne 3D project produces industrial research using innovative drone technologies, visualization, and sensor and positioning technologies.

 • VED

  VED- Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (Lapin Liiton EAKR-hanke)

  Hanke on osa laajempaa selvityshankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on pääpaino on hankkia alueille ammattimaiseen droonitoimintaan sopivaa testilaitteistoa ja sensoreita testattavaksi ja evaluoitavaksi erilaisissa käytännön pilottikokeiluissa.

 • EMAL

  Energy Efficient Methods in Arctic Traffic

  FMI has long experience within intelligent traffic research in Arctic conditions. Energy-efficient and low-carbon solutions have not yet been in the focus of intelligent traffic research.

 • EMAL

  Energiatehokkaat menetelmät Arktisessa liikenteessä

  Ilmatieteen laitoksella on pitkä kokemus älyliikenteen tutkimushankkeista arktisissa sääolosuhteissa.

  Energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen ei tähänastisissa hankkeissa ole kiinnitetty huomiota. Tässä hankkeessa  selvitetään Arktisen liikenneympäristön energiatehokkaita menetelmiä

 • AA 3D

  Arctic Airborne 3D

  AA3D - Arctic Airborne 3D -hankkeessa tehdään teollista tutkimusta hyödyntäen innovatiivisia droneteknologioita, visualisointia, sekä sensori- ja paikannusteknologioita.

 • 5G-SAFE

  Road safety enchancements enabled by 5G

  The project aims at developing solutions that improve road safety through providing novel time-critical digital services to vehicles and their drivers as well as essential information for road maintenance and other 3rd party organizations. The work is conducted in collaboration with the key Finnish research and industry players in the field.