Rakebus 2019

Projektin nimi
Kaupunkibussien päästömittaukset Rakebus 2019
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.125 M€
Aikataulu
2019-01 - 2019-12
Hankkeen tyyppi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvotehokkuus
Ajoneuvoteknologia
Bio- ja vähähiiliset polttoaineet
Tiivistelmä

Kaupunkibussien päästömittaukset Rakebus 2019 projekti on jatkumoa HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja VTT:n toteuttamalle vuosittaiselle kaupunkibussien suorituskykyä seuraavalle projektisarjalle, jota on suoritettu vuodesta 2002. Rakebus projektin tavoitteena on tuottaa tietoa HSL:lle  kaupunkibussien päästötasosta ylläpitämällä ja päivittämällä HSL-VTT yhteystyössä syntynyttä Kaupunkibussien päästötietokantaa suorittamalla päästömittauksia HSL liikennöintialueen kaupunkibusseille. Päästötietokanta käsittää tällä hetkellä yli 170 Euro I-VI luokan kaupunkibussin suorituskykymittausten tulokset. Perusmittaukset tehdään VTT:n raskaan kaluston alustadynamometrissa. HSL hyödyntää dataa mm. bussiliikenteen kilpailutuksessa ja ympäristöstrategain kehittämisessä.

Bussien päästötaso (lähipäästöt) on viimeistään Euro VI -pakokaasumääräysten myötä laskenut todella merkittävästi. Toisaalta vikaherkkyys on lisääntynyt, ja on viitteitä siitä, että uusimmilla autoilla päästöt kasvavat huomattavasti ajokilometrien karttuessa.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Keskeiset osapuolet
Rahoittajat