ALPIO-tutkimus

Name of Project
Alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi, tutkimus
Coordinator
Kotimainen yhteyshenkilö
Budget
0.110 M€
Schedule
2018-05 - 2019-08
Type of Project
Piloting
Impact assessment
Environment
Urban
Rural
Road
Themes
Information and mobility services
User needs and experiences
Interoperable services (incl. logistics)
Abstract

ALPIO-hankkeessa yrityskonsortio kehittää ja pilotoi avointa palvelualustaa kaikkien liikkumis- ja välityspalveluntarjoajien käytettäväksi. Ratkaisu yhdistää joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten toiminnanohjauksen, välityksen, optimoinnin ja yhdistelyn tuoden sekä avoimen markkinan että julkisesti tuetut henkilökuljetukset yhteen.

Hankekokonaisuuteen liittyy yhtenä osana tutkimushanke. Tutkimusnäkökulma keskittyy alueellisen liikkumisen kokeiluiden sekä yhteistyömallien ja organisoimistapojen vaikutusarviointiin. Näkökulmina ovat vaikutusten lisäksi ratkaisuiden avoimuus ja skaalautuvuus sekä hankintamallit. Tutkimuksen tuloksena syntyy riippumatonta tietoa päättäjille ja suosituksia siitä millä tavalla ja minkälaisin kriteerein alueellisten toimijoiden kannattaa jatkossa hankkia liikenne- ja välitysratkaisuita.

Other comments
Osa yritysvetoista ALPIO-hanketta: https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/
Relations (incl. programs, calls)
Liikennealan kansallinen kasvuohjelma
Sitran Alueellinen liikkuminen
Publications related to this project