TARVA

Name of Project
Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskerotimilla
Kotimainen yhteyshenkilö
Budget
0.100 M€
Schedule
1995-01 - 2018-12
Type of Project
Modeling, simulations
Impact assessment
Environment
Rural
Road
Themes
Information and mobility services
Traffic management and monitoring
Intelligent infrastructure
Routes and maintenance
Abstract

TARVA on yleisnimi turvallisuusvaikutusten arviointiohjelmistoille (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAaikutuskertoimilla), jotka perustuvat ns. empiirisellä Bayesin menetelmällä laskettuun nykytilan turvallisuusarvioon ja toimenpiteiden kansainvälisesti tutkittuihin vaikutustietoihin.

Ensimmäinen Tarva tehtiin 1990-luvulla ja vuonna 2018 käytössä on maanteiden tarkasteluihin tarkoitetut versiot Suomesta ja Liettuasta sekä rautateiden tasoristeysten tarkasteluihin tarkoitettu versio Suomesta. Lisäksi olemassa on joitakin esittelyversioita.

 

Aikataulusta: Vuodesta 1995 alkaen, uuden ohjelmaversion kehitys vuonna 2018

Budjetista: Ohjelma v. 2018: 72 k€, ylläpito n. 35 k€/versio/vuosi + kehitys vaihtelevasti

Publications related to this project