Turku Science Park Oy

  • FIT ME! (Co-Innovation)

    Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

    The project develops mobility and tourism services for domestic and foreign individual travellers in Finland. Finland's tourism assets for international travellers are remote destinations, nature, and nature experiences. Their importance has increased during the corona pandemic. However, in sparsely populated areas, accessing nature attractions without your own car is difficult.

  • FIT ME! (Co-Innovation)

    Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem

    Hankkeessa kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia Suomessa. Suomen kansainvälisiä matkailuvaltteja ovat syrjäiset kohteet, luonto ja luontokokemukset. Niiden merkitys on koronapandemian aikana vain vahvistunut. Harvaan asutuilla alueilla luontokohteiden saavuttaminen ilman omaa autoa on kuitenkin vaikeaa.