Automatisaation ja MaaS-palveluiden vaikutukset liikkumistottumuksiin

Projektin nimi
Automatisaation ja MaaS-palveluiden vaikutukset liikkumistottumuksiin
Koordinaattori
Budjetti
0.100 M€
Aikataulu
2017-01 - 2020-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Skenaariot, ennakointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Digitalisaatio ja automatisaatio ovat olleet viime vuosina liikennesektorin kuumimpia puheenaiheita. Niiden on arvioitu mullistavan liikennejärjestelmää ja muun muassa parantavan liikenneturvallisuutta, liikennejärjestelmän tehokkuutta ja liikenteen ympäristöystävällisyyttä sekä muokkaavan ihmisten liikkumistottumuksia erilaisiksi. Tutkimustyö aiheen parissa onkin kiihtynyt viime vuosina merkittävästi.

Tutkimus on kuitenkin painottunut enimmäkseen teknisiin seikkoihin käyttäjänäkökulman jäädessä vähäiselle huomiolle. Käyttäjien valmius uusiin innovaatioihin ja innovaatioiden vaikutukset käyttäjien tottumuksiin ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä selvittää, jotta liikennejärjestelmän muutoksiin voidaan ja osataan varautua. Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on tuottaa merkittävää uutta tietoa automatisaation ja digitalisaation vaikutuksista ihmisten liikkumistottumuksiin. Tutkimuksessa selvitetään ihmisten valmiutta käyttää uusia innovaatiota sekä muodostetaan lukuarvoisia ennusteita ja skenaarioita innovaatioiden vaikutuksista tulevaisuuden liikennejärjestelmään.

Muut kommentit
Väitöstyössä hyödynnetään liikenteen asiantuntijoita useissa työpajoissa ja loppuvaiheessa Delfoi-tutkimuksessa, joten kutsun tullessa ”be there or be square”!
Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Keskeiset osapuolet
Rahoittajat