DigiPort

Projektin nimi
DigiPort
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.366 M€
Aikataulu
2017-10 - 2019-09
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Tieliikenne
Raideliikenne
Meriliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Yksityisyys ja tietoturva
Älykäs infra
Asset management
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Hubit ja terminaalit
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa. Hankkeessa:

  • tuetaan tutkimustiedolla satamien digitalisaatiota
  • autetaan satamia luomaan uusi toimintamalli infrastruktuuriin liittyvän tiedon julkaisemiseksi avoimena datana.

Hankkeen työpaketit:

  1. avoimen datan koulutus satamatoimijoille
  2. satamien digitalisaation nykytilaselvitys ja työpajat
  3. datan avaamisen kartoitus
  4. avoimen datan palvelimen ja datakatalogin perustaminen
  5. hackathon tapahtuma ”Hack the Port”
  6. viranomaisyhteistyön tiivistäminen
  7. tulevaisuusmallit satamista osana tulevaisuuden liikennejärjestelmää

 

Tarkka budjetti: 366 347 €

Hankkeeseen liittyvät julkaisut