FUAVE

Projektin nimi
The Finnish UAV Ecosystem - Suomen UAV-ekosysteemi
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
2.400 M€
Aikataulu
2020-07 - 2022-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Mallinnus, simuloinnit
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Ilmaliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) hyödyntäminen lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE konsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto tukemaan tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä. Visiomme on, että kontrolloidut testialueet ovat kestävän kehityksen perusta. Tällaisten testialueiden tulisi toimia kaupunki- tai maaseutualueiden Living Labs-ympäristöinä, jotka tarjoavat yhden luukun palvelupisteen kaikkiin U-Space-alueen tutkimukseen ja yritystoimintaan liittyviin asioihin sekä UAV-laitteiden sovelluksiin. Näitä alueita voidaan käyttää alustoina turvallisten ja säänkestävien UAS-tekniikoiden kehittämiseksi ja skaalautuvien kaupunkien / maaseudun ilmaliikenneratkaisujen toteuttamiseksi. FUAVE toteuttaa ja testaa tämän vision yhteistyökumppaneidensa kanssa.

 

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
RAAS
Suomen Akatemian Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen erityisrahoitus -haku 2020 TUKRAAS
Hankkeeseen liittyvät julkaisut