TL2025

Projektin nimi
Turvallinen liikenne 2025
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.804 M€
Aikataulu
2017-01 - 2019-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Raideliikenne
Meriliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Turvallinen liikenne 2025 -konsortiohankkeen tavoitteena on tukea päätöksentekoa valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi niin, että vuonna 2025 tapahtuu enintään 100 liikennekuolemaa. Rautatieliikenteen ja merenkulun tavoitteena on, ettei edelleenkään tapahdu kuolemaan taikka vakavaan ympäristövahinkoon johtavia onnettomuuksia.

Projektissa tehdään monitieteistä liikenneturvallisuustutkimusta tie- ja rautatieliikenteen sekä merenkulun alalla erityisesti teknisten toimenpiteiden ja sovellusten osalta. Tutkimus on soveltavaa ja asiakaskeskeistä, mutta samalla geneeristä.

Turvallinen liikenne 2025 -konsortiohankkeessa toteutetaan vuosittain 6–8 erillistä tutkimushanketta.

 

Keskeiset osapuolet: Kehtofoorumiin kuuluu 21 kaupunkia.