Arctic Challenge

Name of Project
Arctic Challenge
Kotimainen yhteyshenkilö
Budget
1.400 M€
Schedule
2017-08 - 2019-12
Type of Project
Piloting
Technical development
Environment
Rural
Road
Themes
Energy and vehicles
Vehicle technology
Information and mobility services
Automation & C-ITS
Intelligent infrastructure
ICT of infrastructure (telecomm., IoT)
Abstract

Arctic Challenge -hankkeen tavoitteena on tutkija tieliikenteen automaation ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja sekä niiden toimivuutta arktisissa olosuhteissa neljän tutkimuskysymyksen avulla, jotka ovat seuraavat:

  1. Reunapaalut ja aurauskepit: Minkälaisia fyysisiä rakenteita, kuten reuna- ja heijastinpaaluja tai auraus- ja tonttiliittymäkeppejä, automaattiajaminen vaatii?  Missä ja millaisia niiden tulisi olla?
  2. Yhteistoiminnallinen liikennetieto: Miten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat C-ITS Day 1 -hybridipalvelut kannattaa toteuttaa Aurora Borealis -käytävällä ja mikä on niiden tekninen toimivuus? Mitkä Day 1 -palvelut kannattaa toteuttaa Aurora Borealis -käytävällä?
  3. Etäohjaus ja langaton tiedonsiirto: Miten ajoneuvon etäohjaus ja -valvonta hybridi-kommunikaation välityksellä hyvissä ja huonoissa sää- ja kelioloissa? Mitkä vähimmäisvaatimukset tietoliikenneverkon tulee täyttää automaattiautojen etäohjauksen toimimiseksi?
  4. Paikkatieto ja paikantaminen: Miten ja millä tarkkuudella ajoneuvon sijainti voidaan määrittää automaattisen ajamisen tarpeisiin pohjoisilla leveysasteilla olosuhteissa, joissa reunaviivoja tai tietä ei ole havaittavissa? Miten eri menetelmät toimivat erikoiskohteissa ja -tilanteissa, kuten signaalien katveissa tai heijastuksissa?
Other comments
Arctic Challenge jakautuu kolmeen osaprojektiin, joita koordinoivat VTT, Lapin AMK ja Sensible 4.
Relations (incl. programs, calls)
Nordicway II
Publications related to this project