Arctic Challenge

Projektin nimi
Arctic Challenge
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
1.400 M€
Aikataulu
2017-08 - 2019-12
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvoteknologia
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Tiivistelmä

Arctic Challenge -hankkeen tavoitteena on tutkija tieliikenteen automaation ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja sekä niiden toimivuutta arktisissa olosuhteissa neljän tutkimuskysymyksen avulla, jotka ovat seuraavat:

  1. Reunapaalut ja aurauskepit: Minkälaisia fyysisiä rakenteita, kuten reuna- ja heijastinpaaluja tai auraus- ja tonttiliittymäkeppejä, automaattiajaminen vaatii?  Missä ja millaisia niiden tulisi olla?
  2. Yhteistoiminnallinen liikennetieto: Miten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat C-ITS Day 1 -hybridipalvelut kannattaa toteuttaa Aurora Borealis -käytävällä ja mikä on niiden tekninen toimivuus? Mitkä Day 1 -palvelut kannattaa toteuttaa Aurora Borealis -käytävällä?
  3. Etäohjaus ja langaton tiedonsiirto: Miten ajoneuvon etäohjaus ja -valvonta hybridi-kommunikaation välityksellä hyvissä ja huonoissa sää- ja kelioloissa? Mitkä vähimmäisvaatimukset tietoliikenneverkon tulee täyttää automaattiautojen etäohjauksen toimimiseksi?
  4. Paikkatieto ja paikantaminen: Miten ja millä tarkkuudella ajoneuvon sijainti voidaan määrittää automaattisen ajamisen tarpeisiin pohjoisilla leveysasteilla olosuhteissa, joissa reunaviivoja tai tietä ei ole havaittavissa? Miten eri menetelmät toimivat erikoiskohteissa ja -tilanteissa, kuten signaalien katveissa tai heijastuksissa?
Muut kommentit
Arctic Challenge jakautuu kolmeen osaprojektiin, joita koordinoivat VTT, Lapin AMK ja Sensible 4.
Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Nordicway II
Hankkeeseen liittyvät julkaisut