I_HeERO_piloting

Name of Project
eCall-käyttöönottotestit ja I_HeERO-projektin hallinnointi
Coordinator
Kotimainen yhteyshenkilö
Budget
0.440 M€
Schedule
2015-09 - 2018-03
Type of Project
Piloting
Technical development
Environment
Road
Themes
Information and mobility services
Interoperable services (incl. logistics)
Intelligent infrastructure
ICT of infrastructure (telecomm., IoT)
Abstract

I_HeERO (I_HeERO – Infrastructure Harmonised eCall European Pilot) EU-projektille myönnettiin kesällä 2015 rahoitus (CEF-rahoitusintrumentti). I_HeEROn tavoitteena oli edistää eCallin käyttöönottoa Euroopassa ja kehittää eCallia uusille ajoneuvotyypeille. Suomesta I-HeERO-projektiin osallistuvat Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Hätäkeskuslaitos ja Liikennevirasto. Suomi osallistui projektin aktiviteetteihin liittyen eCallin toteutukseen Suomen hätäkeskuksissa, eCallin käyttöönottotestaukseen sekä raskaan liikenteen (HGV eCall) eCallin kehittämiseen.

eCall-käyttöönottotestit ja I_HeERO-projektin hallinnointi projektin viranomaiset tilasivat VTT:ltä. I_HeERO-projektin hallinnointi osuudessa tavoitteena oli I_HeERO EU-hankkeen aikainen Suomen osuuden koordinointi ja tilaajien tuki. eCallin käyttöönottotestaus osion tavoitteena oli varmistaa eCall-hätäviestijärjestelmän toiminta maan eri osissa ja eri operaattoreiden verkoissa. Lisäksi VTT toteutti projektin puitteissa Suomen eCall toteutuksen vaatimustenmukaisuudenarvioinnin (erillinen projekti) sekä yhteentoimivuustestausta eurooppalaisen eCallin ja vastaavan venäläisen ERA GLONASS -järjestelmän välillä. VTT osallistui myös raskaanliikenteen eCallin kehittämiseen (erillinen projekti). I_HeERO EU-projektin päätyttyä Trafi ja Hätäkeskuslaitos jatkoivat eCallin käyttöönottotestien tilausta vuodelle 2019.

Aikataulusta: jatko suunnitteilla 08/2019 saakka

Other comments
Jatkosopimus parhaillaan allekirjoitettavana tilaajilla.
Relations (incl. programs, calls)
EU CEF-rahoitus 2015
Publications related to this project